Daily Archives: 28/08/2006

Binatone Je-800

Кеше маган Binatone Juice Extractor JE-800 шырынсыккыш сыйга тартылган еди. Енди иним екеуимиз жаксы коретин шырындарды калаган молшерде жасап ише аламыз! Кеше мен жаксы коретин – томат щырынын жане иним жаксы коретин алма шырынын жасап кордик :)

Орналастырылған санаттары: *** | 2 пікір