Daily Archives: 02/08/2006

Картоп туйиршиктери

Балык, ет тагамдардын касына керемет гарнир бола алатын картоп туйиршиктер. Жасалуы сал машакатты болганымен, натижеси оган турарлык. Болек тагам ретинде де жарай береди. Ыстыктай да, суыктай да женилебереди. Маган холодильникте 1 сагат турган тури унады. – 500 гр картоп– 1 … Оқуды жалғастыру

Орналастырылған санаттары: Гарнир мен соустар | 6 пікір