Daily Archives: 16/03/2006

Карзенке ишиндеги безе

Осыдан бирнеше жыл бурын безени омиримде бир-ак рет жасап корген едим, сонда усти-асты куйип калган кез. Содан бери «безе» деген жазуы бар рецепттерди окымай кетуди адет еттим. Осы рецепттин онайлыгы аркасында, безенин «киын, жасай алмаймын, дурыс шыкпайды» деген ой келмейтин … Оқуды жалғастыру

Орналастырылған санаттары: Десерт | 2 пікір